“Chia sẻ yêu thương – Đổi Mới Cuộc Sống” mỗi tháng 1 lần, sẽ giúp những hoàn cảnh khó khăn.

Anh/chị có tấm lòng thì góp quần áo cũ, vật dụng, đồ chơi.

Chân thành cảm ơn!