951. Báo cáo từ thiện tháng 04 năm 2021

165.833.000đ

Category:

Description

Kỳ trước chuyển sang: 176.333.000đ

Gởi quần áo + laptop đi Tây Nguyên: 1.000.000đ

Mua 100 đôi dép cho trẻ em nghèo Tây Nguyên: 2.500.000đ

Mua 20 cặp nạn cho bệnh nhân cùi bị đoạn chi dưới: 7.000.000đ