996. BÁO CÁO TÀI CHÍNH tháng 07/2019

Category:

Description

Tháng 06/2019 chuyển sang: 18.100.000đ

Chị Hồ Thị Sinh Nhật: 1.000.000đ

Chị Út Ngọc và bạn: 10.300.000đ

Nhà Hảo Tâm Ẩn Danh: 500.000đ

Nhà Hảo Tâm Ẩn Danh: 1.500.000đ

Võ Công Hiệp: 200.000đ

Chị Loan: 500.000đ

Lâm Đăng Khoa: 1.000.000đ

Amanda Le: 3.000.000đ

Vũ Châm: 1.500.000đ

Chị Trang Nguyễn: 3.542.000đ (200 CAD)

Chị Loan Mắt Nhung: 5.793.000đ (200 bảng Anh)

Nhà Hảo Tâm Ẩn Danh: 2.300.000đ

Nhà Hảo Tâm Ẩn Danh: 11.500.000đ

Sang Đinh: 2.000.000đ

Chị Oanh: 1.000.000đ

Anh Tuấn Nguyễn: 2.300.000đ

Hanna Yuki: 1.000.000đ

CHI:

Chi mua quà cho người vô gia cư đợt 1: 5.100.000đ

Chi mua quà cho người vô gia cư đợt 2: 5.100.000đ

Tổ chức nấu ăn + phát quần áo cũ ở Tây Nguyên: 25.000.000đ

TỔNG KẾT: 31.835.000đ