986. BÁO CÁO TÀI CHÍNH tháng 09/2019

Category:

Description

Tháng 08 chuyển sang: 89.980.000đ

Ms NGỌC: 1.000.000đ

Anh Phạm Văn Hiệp (Thiết Bị Tưới Cây): 500.000đ

Ngô Quang Thành: 1.000.000đ

Một Nhà Hảo Tâm yêu cầu KHÔNG NÊU TÊN (MSB): 1.000.000đ

Chị Trang Phạm: 500.000đ

Bánh Kem Trúc Vy: 500.000đ

Anh Tuấn Nguyễn: 2.000.000đ

Anh Nguyễn Khắc Hiệu: 500.000đ

Anh Tài quán cơm Tâm Duyên: 1.110.000đ

Anh Nguyễn Thuật: 100.000đ

Một chị ở Đồng Nai (trong ngày sinh nhật 11 năm làm linh mục của Cha NGUYỄN DUY TÂN): 200.000đ

Nguyễn Bá Huy: 1.000.000đ

Nick Trâu Điên: 1.000.000đ

ĐÓNG GÓP GIÚP BÀ CỤ CÙI BỊ GÃY 2 CHÂN: 9.300.000đ

Hồ Thị Thúy Hằng: 200.000đ

Vợ chồng chị Thanh Trang: 500.000đ

Chị Trang Phạm: 1.000.000đ

Nguyễn Phi Bảo Châu: 300.000đ

Chị Hậu Nguyễn: 200.000đ

Ngô Ngọc Hiếu: 500.000đ

Techcombank: 1.000.000đ

Techcombank: 300.000đ

Trần Duy Quốc (ACB): 500.000đ

Vietinbank: 500.000đ

Nguyễn Khanh: 500.000đ

Sacombank (Michelle Ngo): 300.000đ

Chị Phạm Phương Dung: 2.000.000đ

Tống Duy Linh: 300.000đ

Phủng Nguyễn Xuân Trường: 700.000đ

Hoàng Thiên Ân (MSB): 500.000đ

Ngọc Ngọc: 2.000.000đ

Một nhà hảo tâm ẩn danh: 1.000.000đ

TỪ THIỆN TÂY NGUYÊN:

Nguyễn Quốc Hiệp: 2.000.000

Duong Manh Hang: 200.000đ

Anh Nguyễn Đức Thắng (Sacombank): 500.000đ

Anh SƠN PHẠM: 6.933.000đ

Anh Trần Thanh Đông (Úc Châu): 4.000.000đ

Chị Vân Áo Dài và em của chị Vân Áo Dài: 1.700.000đ

Nhà Hảo Tâm ở Quận 10: 1.000.000đ

Mây Cuối Trời: 600.000đ

MỘT NHÀ HẢO TÂM YÊU CẦU KHÔNG NÊU DANH (0917.793.6xx): 1.000.000đ

Anh Oai Hà: 4.622.000đ

Vietinbank: 200.000đ

Heo đất của vợ chồng anh Tài: 1.109.500đ

MỘT NHÀ HẢO TÂM YÊU CẦU KHÔNG NÊU TÊN (Vietcombank): 1.000.000đ

Nhà hảo tâm PHAM AN: 300.000đ

Anh Châu Minh ở Mỹ: 4.622.000đ

Nhóm thầy Joe Nguyễn: 2.000.000đ

Đỗ Hải: 100.000đ

MỘT NHÀ HẢO TÂM (TaHo) ĐỀ NGHỊ KHÔNG NÊU DANH: 3.622.000đ

MỘT NHÀ HẢO TÂM ĐỀ NGHỊ KHÔNG NÊU TÊN (PhaMiHu): 500.000đ

Trần Anh Tuấn: 1.000.000đ

Lê Minh Hải: 300.000đ

Quỹ Thuận Lý: 2.000.000đ

Chị Nguyễn Hải: 11.555.000đ

Chị Vũ Châm: 1.000.000đ

Chị Khuyên (0903.77.33.xx): 1.000.000đ

Anh Mạc Kim Năng: 500.000đ

CHI TIỀN VẬN CHUYỂN: 1.900.000đ

CHI TIỀN CHUYỂN QUẦN ÁO CŨ (XE + PHÍ GỞI CHÀNH XE lần 1):

CHI TIỀN CHUYỂN QUẦN ÁO CŨ (XE + PHÍ GỞI CHÀNH XE lần 2): 1.800.000đ

Chi tiền làm bếp cho dòng tu của các Sơ người dân tộc thiểu số (đợt 1): 30.000.000đ

TỔNG KẾT: 119.953.500đ