983. BÁO CÁO TÀI CHÍNH tháng 10/2019

117.350.500đ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description

Tháng 09/2019 chuyển sang: 164.784.500đ

Nguyễn Thị Thảo: 1.800.000đ

Nguyễn Việt Tiến: 2.700.000đ

Trần Minh Tuấn Q1: 200.000đ

CHI PHÍ Y TẾ giúp mổ lỗ đáo 2 làng cùi: 25.000.000đ

CHI PHÍ vận chuyển: 7.000.000đ

Giải ngân xây bếp lần 2: 10.000.000đ

Mua thêm quà đề trợ giúp 10 hộ nghèo: 4.000.000đ

Một nhà hảo tâm ẩn danh ở Mỹ: 3.000.000đ

Một nhà hảo tâm yêu cầu ẩn danh: 1.000.000đ

Chị Đào Diễm Tú: 500.000đ

Chị Lauren Dang: 4.600.000đ

Chị Dương Thị Thanh: 3.496.000đ

Nhà Hảo Tâm Hồ Hoàng Vân: 2.312.000đ

Chị Xa Huỳnh: 500.000đ

Việt: 200.000đ

Anh Ngọc Trần: 1.000.000đ

Người Từ Thiện Dấu Tên (NQ): 300.000đ

Anh Pham Huynh Minh Phương: 300.000đ

Kiều Thanh Tuấn: 1.000.000đ

Chị Trang – Kelly Do: 5.100.000đ

Nguyễn Cẩm Tú: 1.000.000đ

Nhà Hảo Tâm Ẩn Danh: 1.000.000đ

Nhà Hảo Tâm NGUYỄN GIA LỘC: 3.000.000đ

Bích Nhi: 500.000đ

Anh Chồng chị Vân Áo Dài: 4.700.000đ

Cô Hạnh (nhóm từ thiện Phước Thành): 10.000.000đ

Cô Hiệp Võ (nhóm từ thiện Phước Thành): 1.758.000đ

Chị Vân Áo Dài: 1.000.000đ

CHI PHÍ Y TẾ cho việc giúp làng CÙI mổ lỗ đáo: 55.000.000đ

Nhà hảo tâm ẩn danh: 1.200.000đ

Chị Trang Tô: 2.000.000đ