980. Thầy Tuấn Ngọc nấu ăn ở Tây Nguyên phục vụ 300 trẻ em nghèo và 100 người cao tuổi

Description