978. BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÁNG 11 -2019

229.010.000đ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description

Tháng trước chuyển sang: 193.303.000đ

Nhà hảo tâm giấu tên: 1.000.000đ

Tong Duy Linh: 200.000đ

Anh Hung Ly: 2.312.000

Anh Tài Phùng: 4.624.000đ

Anh Anthony Châu: 6.936.000đ

Anh Tuấn TT: 2.312.000đ

Anh Hung Le: 2.312.000đ

Nguyễn Thùy Trâm: 1.000.000đ

Đào Tú Diễm: 500.000đ

Nina Dang: 2.312.000đ

Nhà Hảo Tâm Ẩn Danh: 10.000.000đ

Nhà Hảo Tâm Ẩn Danh: 1.000.000đ

Chị Vũ Châm: 1.000.000đ

Nguyễn Diễm: 3.500.000đ

Tây Nguyên: 500.000đ

Chị Uyên Hoàng: 4.600.000đ

Anh Phan Văn Thìn: 2.300.000đ

Nguyễn Công Danh: 400.000đ

Lyn Nguyễn: 3.500.000đ

Nguyễn Thị Ái Linh: 200.000đ

Nhà Hảo Tâm MINH: 500.000đ

Hỗ trợ 1 bộ dụng cụ cho Bác Sỹ Chuyên Khoa đi mổ lỗ đáo bệnh nhân Cùi trong các chuyến Tây Nguyên: 15.800.000đ

Nhà hảo tâm ẩn danh: 1.000.000đ

Nhà Hảo Tâm phương xa: 2.500.000đ

Chi phí vận chuyển – chành xe quần áo đến Tây Nguyên: 3.000.000đ