974. Sốt bại liệt, em trai 21 tuổi cuộc sống ra sao

 

Ghé thăm em trai 20 tuổi, em bị liệt từ nhỏ nên chỉ di chuyển bằng cách bò lết dưới đất. Em tới lui bằng cách bò quanh nhà, vòng quanh xóm, ai đi ngang thì thấy tội nghiệp cho ít đồ ăn. Quần áo thì xin đồ cũ, mà đồ em mặc rất mau hư, do suốt ngày bò lết. Hồi nhỏ em được tặng chiếc xe lăn, người trong làng nói em đi xe lăn rất giỏi, nhưng vì dùng lâu nên hư rồi. Giờ không có tiền mà cũng không ai cho nên em cứ bò lết như vậy.
.
Hỏi ước mơ của em là gì, em cười nói rằng ước mơ có chiếc xe lăn để đi bán vé số. Tuổi 20 như em, các bạn đồng lứa được học hành, được bao khám phá trải nghiệm. Tuổi 20 của em chỉ là ước mơ chiếc xe lăn…
.
Do em sống trong gia đình dân tộc chế độ mẫu hệ nên không được ưu tiên bằng các em gái. Hoàn cảnh gia đình em vô cùng khó khăn, một người mẹ không chồng nuôi đàn con nhỏ, nên tiền ăn còn không có huống chi xe lăn. Mình đến giúp họ bao gạo, thùng mì và ít gia vị là họ có thể ăn được cả tháng trời. Hiện tại mình đang liên hệ để đưa em đi khám xem liệu chân em có thể chữa bằng cách phẫu thuật hay không, vì từ nhỏ em chưa từng đi khám bao giờ. Trước mắt mình sẽ đi xin giúp em cái xe lăn để em di chuyển được dễ hơn và bán vé số có thêm thu nhập.

 

Category:

Description

Ghé thăm em trai 20 tuổi, em bị liệt từ nhỏ nên chỉ di chuyển bằng cách bò lết dưới đất. Em tới lui bằng cách bò quanh nhà, vòng quanh xóm, ai đi ngang thì thấy tội nghiệp cho ít đồ ăn. Quần áo thì xin đồ cũ, mà đồ em mặc rất mau hư, do suốt ngày bò lết. Hồi nhỏ em được tặng chiếc xe lăn, người trong làng nói em đi xe lăn rất giỏi, nhưng vì dùng lâu nên hư rồi. Giờ không có tiền mà cũng không ai cho nên em cứ bò lết như vậy..Hỏi ước mơ của em là gì, em cười nói rằng ước mơ có chiếc xe lăn để đi bán vé số. Tuổi 20 như em, các bạn đồng lứa được học hành, được bao khám phá trải nghiệm. Tuổi 20 của em chỉ là ước mơ chiếc xe lăn….Do em sống trong gia đình dân tộc chế độ mẫu hệ nên không được ưu tiên bằng các em gái. Hoàn cảnh gia đình em vô cùng khó khăn, một người mẹ không chồng nuôi đàn con nhỏ, nên tiền ăn còn không có huống chi xe lăn. Mình đến giúp họ bao gạo, thùng mì và ít gia vị là họ có thể ăn được cả tháng trời. Hiện tại mình đang liên hệ để đưa em đi khám xem liệu chân em có thể chữa bằng cách phẫu thuật hay không, vì từ nhỏ em chưa từng đi khám bao giờ. Trước mắt mình sẽ đi xin giúp em cái xe lăn để em di chuyển được dễ hơn và bán vé số có thêm thu nhập. .

Posted by Dương Tuấn Ngọc on Tuesday, October 29, 2019

Ghé thăm em trai 20 tuổi, em bị liệt từ nhỏ nên chỉ di chuyển bằng cách bò lết dưới đất. Em tới lui bằng cách bò quanh nhà, vòng quanh xóm, ai đi ngang thì thấy tội nghiệp cho ít đồ ăn. Quần áo thì xin đồ cũ, mà đồ em mặc rất mau hư, do suốt ngày bò lết. Hồi nhỏ em được tặng chiếc xe lăn, người trong làng nói em đi xe lăn rất giỏi, nhưng vì dùng lâu nên hư rồi. Giờ không có tiền mà cũng không ai cho nên em cứ bò lết như vậy.
.
Hỏi ước mơ của em là gì, em cười nói rằng ước mơ có chiếc xe lăn để đi bán vé số. Tuổi 20 như em, các bạn đồng lứa được học hành, được bao khám phá trải nghiệm. Tuổi 20 của em chỉ là ước mơ chiếc xe lăn…
.
Do em sống trong gia đình dân tộc chế độ mẫu hệ nên không được ưu tiên bằng các em gái. Hoàn cảnh gia đình em vô cùng khó khăn, một người mẹ không chồng nuôi đàn con nhỏ, nên tiền ăn còn không có huống chi xe lăn. Mình đến giúp họ bao gạo, thùng mì và ít gia vị là họ có thể ăn được cả tháng trời. Hiện tại mình đang liên hệ để đưa em đi khám xem liệu chân em có thể chữa bằng cách phẫu thuật hay không, vì từ nhỏ em chưa từng đi khám bao giờ. Trước mắt mình sẽ đi xin giúp em cái xe lăn để em di chuyển được dễ hơn và bán vé số có thêm thu nhập.