972. BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÁNG 01 – 2020

145.648.000đ

 

 

Category:

Description

Kỳ trước chuyển sang: 110.310.000đ

Chị Tạ Thị Thu Hà: 1.000.000đ

Anh KEN: 1.000.000đ

Một nhà hảo tâm chưa kịp hỏi tên: 500.000đ

Chị Ngọc: 500.000đ

Nhà Hảo Tâm ẩn danh: 300.000đ

Anh Hoàng Nghĩa: 2.000.000đ

Chị Nguyễn Thị Kiều Liên: 8 cặp nạng = 2.800.000đ

Anh Nguyễn Văn Phúc: 300.000đ

Cô Hà ủng hộ 50 cặp nạng: 17.500.000đ

Chị Trần Ngân Phụng (Úc Châu): 10.000.000đ

Nhà hảo tâm NGÂN HỒ: 1.000.000đ

Pham Ngoc Tuyen: 200.000đ

Nhà Hảo Tâm THẢO SƯƠNG: 1.000.000đ

Nguyễn Thị Ái Linh: 200.000đ

Chị HANH THAN: 5.000.000đ

Chi viện phí cho 2 bé Tây Nguyên để phục hồi chức năng và phẫu thuật: 18.000.000đ

Bạn của chị Kiều Liên: 1.000.000đ

Chị Lê Kim Loan: 100 Euro = 2.538.000đ

Phạm Văn Dương: 6.500.000đ