964. BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÁNG 02 – 2020

155.648.000đ

 

 

 

 

 

Category:

Description

Kỳ trước chuyển sang: 145.648.000đ

Nhà Hảo Tâm ẩn danh: 1.000.000đ

Sư cô TAM ĐANG: 5.000.000đ

Lê Thị Hằng: 2.000.000đ

Nhà Hảo Tâm ẩn danh: 500.000đ

Chị Trang Tô: 1.000.000đ

Yuri Lee: 500.000đ