963. BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÁNG 03 – 2020

167.848.000đ

 

 

 

 

 

Category:

Description

Kỳ trước chuyển sang: 155.648.000đ

Chị Kiều Liên: 700.000đ

Nhà Hảo Tâm Duy Tài: 200.000đ

Chị Tina: 2.000.000đ

Nguyễn Thị Mỹ Thương: 200.000đ

Nhà Hảo Tâm ẩn danh: 500.000đ

Chi: Nẹp chân cho bé: 5.200.000đ

Nguyễn Tuấn Phúc: 500.000đ

Anh Ken: 200.000đ

Nguyễn Bích Ngà: 500.000đ

Phụng: 500.000đ

Chị Kiều Liên: 500.000đ

Nguyễn Duy Thành: 300.000đ

Kim Thảo: 200.000đ

Yên Chí Dũng: 500.000đ

Vu Binh: 500.000đ

Nguyen Vu Kieu My: 100.000đ

Nhà Hảo Tâm VO THANH: 500.000đ

Chùa Bửu Liên: 3.000.000đ

Nguyễn Thị Hồng Đào: 500.000đ

Anh Henry Sang Nguyễn: 5.400.000đ

Nhà Hảo Tâm ẩn danh: 500.000đ

Phạm Tiến Dũng: 100.000đ