961. Báo Cáo Tài Chính tháng 04/2020

198.248.000đ

 

 

 

 

Category:

Description

Kỳ trước chuyển sang: 167.848.000đ

Thuy Le: 2.000.000đ

Cô Diệu Niệm: 5.000.000đ (đồng bào Tây Nguyên)

Cô Diệu Niệm: 10.000.000đ (phát gạo cho người nghèo khi cần kiếp)

Chị Trang Tô: 10.500.000đ

Chị Tạ Thị Thu Hà: 1.000.000đ

Mua nạng và xe lăn: 500.000đ

Ủng hộ 4 cặp nạng: 1.400.000đ