959. BÁO CÁO TÀI CHÍNH tháng 11/2020

194.248.000đ

Category:

Description

Kỳ trước chuyển sang: 198.248.000đ

Phí gởi quần áo lên Tây Nguyên: 500.000đ

Tặng 10 phần quà: 3.500.000đ