958. BÁO CÁO TÀI CHÍNH tháng 12/2020

188.368.000đ

Category:

Description

Kỳ trước chuyển qua: 194.248.000đ

Phí gởi quần áo Tây Nguyên và đặt grab: 1.980.000đ

Tặng nạng cho người khuyết tật: 7.000.000đ

Nhận yểm trợ từ cô Trần Lan Chi: 4.000.000đ

Phí gởi quần áo đi Tây Nguyên: 900.000đ