952. Báo Cáo Tài Chính Tháng 03 – 2021

176.333.000đ

Category:

Description

Kỳ trước chuyển sang: 185.268.000đ

Phí vận chuyển quần áo, sách cũ, laptop cũ đi Tây Nguyên 2 đợt: 1.9350.000đ

Mua nạng tặng cho người cùi ở Tây Nguyên: 7.000.000đ