949. BÁO CÁO TỪ THIỆN THÁNG 06 – 2021

168.990.500đ

Category:

Description

Kỳ trước chuyển sang: 165.833.000đ

Bạn chị Mita ủng hộ 1.000.000đ (để tặng nạng cho người cùi): 1.000.000đ

Cô Lan Chi và người bạn: 150 USD = 3.457.500đ

Phí vận chuyển quần áo đi Tây Nguyên: 1.300.000đ