Điều 31. Hiệu Lực Thi Hành

0 k thích
đã hỏi ngày 8 tháng 7 năm 2018 bởi MeganBoan090 (180 điểm)
http://thoatvidiademco.com/thoai-hoa-cot-song-m47-co-chua-khoi-khong.htm

Math Trivia
20. Xác nhận của cha, mẹ hoặc người http://thoatvidiademco.com/thoai-hoa-cot-song-m47-co-chua-khoi-khong.htm thân thích: Ký tên, ghi rõ họ tên, quan hệ với đứa trẻ. 4. Số chứng minh nhân dân (CMND) /Hộ chiếu của mẹ hoặc người nuôi dưỡng: Ghi rõ số CMND đã được cấp, trong trường hợp không có giấy CMND mà có Hộ chiếu thì ghi số Hộ chiếu. Dòng thứ ba: Ghi rõ đơn vị nơi người bệnh làm việc và đóng BHXH; Trường hợp con ốm thì ghi tên đơn vị mà người cha hoặc mẹ đang làm việc và đóng BHXH. 3. Nơi đăng ký thường trú, tạm trú: Ghi nơi đăng ký thường trú, tạm trú theo địa danh 4 cấp: Thôn/bản, xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố. 4. Hội chẩn chuyên môn: Chủ tịch Hội đồng hoặc Lãnh đạo cơ quan Thường trực Hội đồng giám định y khoa là thành viên Hội đồng chủ trì hội chẩn trước khi họp Hội đồng.
 • Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động
 • Thành phần hồ sơ: 3
 • 4 Trường hợp là thân nhân.. . Thì không cần khai nội dung nghề/công việc
 • 6 Ghi rõ kết luận theo yêu cầu khám của tổ chức, cá nhân
 • Giám định tai nạn lao động tái phát

image01 bản lưu trữ tại cơ quan thường trực Hội đồng Giám định y khoa. Trường hợp cần thiết, cơ quan Thường trực Hội đồng giám định y khoa mời đối tượng và các giám định viên chuyên khoa đã khám cho đối tượng tham dự. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận thương tích do cơ sở y tế (nơi đã cấp cứu, Điều trị cho người lao động) Cấp theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này. Giấy ra vi

Câu trả lời của bạn

Tên hiển thị của bạn (tùy chọn):
Bảo mật: Địa chỉ email của bạn chỉ được dùng để gửi thông báo.
 1. BlancaMancus

  13780 points

 2. TristanBusch

  13020 points

 3. Kelvin582250

  11000 points

 4. BrianneAinsw

  10440 points

Monthly rewards
1. Place: USD 20
2. Place: USD 10
3. Place: USD 5

909,678 câu hỏi

304,230 trả lời

1,655 bình luận

1,070,953 thành viên

Những câu hỏi liên quan

0 k thích
0 trả lời
0 k thích
0 trả lời
0 k thích
0 trả lời
0 k thích
0 trả lời
đã hỏi ngày 22 tháng 5 năm 2017 bởi WRPLavonne72 (120 điểm)
0 k thích
0 trả lời
đã hỏi ngày 10 tháng 5 năm 2017 bởi MadelineSeel (160 điểm)
...